ควบคุมไฟด้วยแสง, เสียง, ตั้งเวลา

ชื่อสินค้า+ ราคา สั่งซื้อตอนนี้
411FA: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดลงปริ้นท์) 411FA: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดลงปริ้นท์) 365.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
411FK: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดคิท) 411FK: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดคิท) 310.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
412FA: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง (ชุดลงปริ้นท์) 412FA: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง (ชุดลงปริ้นท์) 590.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
412FK: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง (ชุดคิท) 412FK: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง (ชุดคิท) 530.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
416FA: วงจรหรี่ไฟ 1000W (ชุดลงปริ้นท์) 416FA: วงจรหรี่ไฟ 1000W (ชุดลงปริ้นท์) 135.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
416FK: วงจรหรี่ไฟ 1000W (ชุดคิท) 416FK: วงจรหรี่ไฟ 1000W (ชุดคิท) 115.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
418FA: วงจรหรี่ไฟ 2500W พร้อมฮีทซิ้งค์ (ชุดลงปริ้นท์) 418FA: วงจรหรี่ไฟ 2500W พร้อมฮีทซิ้งค์ (ชุดลงปริ้นท์) 495.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
418FK: วงจรหรี่ไฟ 2500W พร้อมฮีทซิ้งค์ (ชุดคิท) 418FK: วงจรหรี่ไฟ 2500W พร้อมฮีทซิ้งค์ (ชุดคิท) 440.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
420FA: หรี่ไฟพัดลม 1,000W (ชุดลงปริ้นท์) 420FA: หรี่ไฟพัดลม 1,000W (ชุดลงปริ้นท์) 150.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
420FK: หรี่ไฟพัดลม 1,000W (ชุดคิท) 420FK: หรี่ไฟพัดลม 1,000W (ชุดคิท) 130.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
421FA: วงจรป้องกันไฟตก-ไฟเกิน 220V 600W (ชุดลงปริ้นท์) 421FA: วงจรป้องกันไฟตก-ไฟเกิน 220V 600W (ชุดลงปริ้นท์) 420.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
422FA: วงจรสวิตซ์รหัสอิเล็กทรอนิกส์ 10 คีย์ (ชุดลงปริ้นท์) 422FA: วงจรสวิตซ์รหัสอิเล็กทรอนิกส์ 10 คีย์ (ชุดลงปริ้นท์) 230.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
422FK: วงจรสวิตซ์รหัสอิเล็กทรอนิกส์ 10 คีย์ (ชุดคิท) 422FK: วงจรสวิตซ์รหัสอิเล็กทรอนิกส์ 10 คีย์ (ชุดคิท) 200.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
423FA: วงจรโซลิตสเตดรีเลย์ 10 แอมป์ (ชุดลงปริ้นท์) 423FA: วงจรโซลิตสเตดรีเลย์ 10 แอมป์ (ชุดลงปริ้นท์) 170.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
423FK: วงจรโซลิตสเตดรีเลย์ 10 แอมป์ (ชุดคิท) 423FK: วงจรโซลิตสเตดรีเลย์ 10 แอมป์ (ชุดคิท) 145.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
425FA: วงจรตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ (ชุดลงปริ้นท์) 425FA: วงจรตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ (ชุดลงปริ้นท์) 165.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
425FK: วงจรตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ (ชุดคิท) 425FK: วงจรตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ (ชุดคิท) 140.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
432FA: วงจรสวิตซ์สลับเปิด-สลับปิด 0-180 นาที (ชุดลงปริ้นท์) 432FA: วงจรสวิตซ์สลับเปิด-สลับปิด 0-180 นาที (ชุดลงปริ้นท์) 300.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
432FK: วงจรสวิตซ์สลับเปิด-สลับปิด 0-180 นาที (ชุดคิท) 432FK: วงจรสวิตซ์สลับเปิด-สลับปิด 0-180 นาที (ชุดคิท) 255.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
433FA: วงจรสวิตซ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด 0-180 นาที เอนกประสงค์ (ชุดลงป 433FA: วงจรสวิตซ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด 0-180 นาที เอนกประสงค์ (ชุดลงป 230.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้

ผลการค้นหา หน้าที่: [<< ก่อน]   1  2  3  4  [ถัดไป >>]  แสดง 21 ถึง 40 (จาก 63 สินค้า)
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
Post4Kit4Diy