โครงงานอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อสินค้า- ราคา สั่งซื้อตอนนี้
958FK: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม (ชุดคิท) 958FK: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม (ชุดคิท) 465.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
958FA: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม (ชุดลงปริ้นท์) 958FA: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม (ชุดลงปริ้นท์) 515.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
957FK: วงจรควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น พร้อมเซ็นเซอร์ (ชุดคิท) 957FK: วงจรควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น พร้อมเซ็นเซอร์ (ชุดคิท) 550.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
957FA: วงจรควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น พร้อมเซ็นเซอร์ (ชุดลงปริ้นท์) 957FA: วงจรควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น พร้อมเซ็นเซอร์ (ชุดลงปริ้นท์) 590.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
956FK: เครื่องนับจำนวน 4 หลัก บันทึกค่าได้ (ชุดคิท) 956FK: เครื่องนับจำนวน 4 หลัก บันทึกค่าได้ (ชุดคิท) 385.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
956FA: เครื่องนับจำนวน 4 หลัก บันทึกค่าได้ (ชุดลงปริ้นท์) 956FA: เครื่องนับจำนวน 4 หลัก บันทึกค่าได้ (ชุดลงปริ้นท์) 450.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
955FK: บันทึกเสียงสำหรับตู้บริจาค 80 วินาที พร้อมขยายเสียง (ชุดค 955FK: บันทึกเสียงสำหรับตู้บริจาค 80 วินาที พร้อมขยายเสียง (ชุดค 495.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
955FA: บันทึกเสียงสำหรับตู้บริจาค 80 วินาที พร้อมขยายเสียง (ชุดล 955FA: บันทึกเสียงสำหรับตู้บริจาค 80 วินาที พร้อมขยายเสียง (ชุดล 550.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
954FK: บันทึกเสียง 4 ข้อความ 80 วินาที (ชุดคิท) 954FK: บันทึกเสียง 4 ข้อความ 80 วินาที (ชุดคิท) 300.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
954FA: บันทึกเสียง 4 ข้อความ 80 วินาที (ชุดลงปริ้นท์) 954FA: บันทึกเสียง 4 ข้อความ 80 วินาที (ชุดลงปริ้นท์) 350.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
953FK: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 4 ช่อง 40 โปรแกรม (ชุดคิท) 953FK: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 4 ช่อง 40 โปรแกรม (ชุดคิท) 630.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
953FA: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 4 ช่อง 40 โปรแกรม (ชุดลงปริ้นท์) 953FA: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 4 ช่อง 40 โปรแกรม (ชุดลงปริ้นท์) 680.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
952FK: วงจรจับเวลาทำงาน ระบบดิจิตอล 1 วินาที - 9999 ชั่วโมง (ชุด 952FK: วงจรจับเวลาทำงาน ระบบดิจิตอล 1 วินาที - 9999 ชั่วโมง (ชุด 420.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
952FA: วงจรจับเวลาทำงาน ระบบดิจิตอล 1 วินาที - 9999 ชั่วโมง (ชุด 952FA: วงจรจับเวลาทำงาน ระบบดิจิตอล 1 วินาที - 9999 ชั่วโมง (ชุด 460.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
951FK: วงจรวัดและควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง 100 องศา (ชุดคิท) 951FK: วงจรวัดและควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง 100 องศา (ชุดคิท) 569.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
951FA: วงจรวัดและควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง 100 องศา (ชุดลงปริ้นท์) 951FA: วงจรวัดและควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง 100 องศา (ชุดลงปริ้นท์) 595.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
950FK: เครื่องวัดไฟไม่สัมผัส มีเสียงเตือน (ชุดคิท) 950FK: เครื่องวัดไฟไม่สัมผัส มีเสียงเตือน (ชุดคิท) 120.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
950FA: เครื่องวัดไฟไม่สัมผัส มีเสียงเตือน (ชุดลงปริ้นท์) 950FA: เครื่องวัดไฟไม่สัมผัส มีเสียงเตือน (ชุดลงปริ้นท์) 140.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
949FK: นาฬิกาดิจิตอล ตั้งเวลาปิด-เปิด (ชุดคิท) 949FK: นาฬิกาดิจิตอล ตั้งเวลาปิด-เปิด (ชุดคิท) 350.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
949FA: นาฬิกาดิจิตอล ตั้งเวลาปิด-เปิด (ชุดลงปริ้นท์) 949FA: นาฬิกาดิจิตอล ตั้งเวลาปิด-เปิด (ชุดลงปริ้นท์) 390.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้

ผลการค้นหา หน้าที่:  1  2  3  4  5  [ถัดไป >>]  แสดง 1 ถึง 20 (จาก 89 สินค้า)
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
1 x 1004FK: ไฟกลางคืนใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดคิท)
1 x 1005FA: ไฟกระพริบสลับ ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 2 ดวง (ชุดลงปริ้
1 x 1003FA:ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1005FK: ไฟกระพริบสลับ ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 2 ดวง (ชุดคิท)
1 x 909FK: โอห์มมิเตอร์ใช้เสียง พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 911FK: วงจรเตือนปิดประตูตู้เย็น (ชุดคิท)
1 x 912FK: วงจรวัดความเข้มของแสง 5 ระดับ (ชุดคิท)
1 x 903FK: ซิกแนลเจเนอเรเตอร์ 2 ความถี่ (ชุดคิท)
1 x 911FA: วงจรเตือนปิดประตูตู้เย็น (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 901FK: วงจรไฟกระตุกความถี่สูง 9V (ชุดคิท)
1 x 904FA: วงจรเตือนฝนตก พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 910FA: วงจรเตือนน้ำล้น พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 903FA: ซิกแนลเจเนอเรเตอร์ 2 ความถี่ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 907FA: วงจรตรวจ TR ในวงจร (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 902FK: วงจรบอกระดับน้ำ 3 ระดับ (ชุดคิท)
1 x 908FK: วงจรวัดความชื้นในดิน (ชุดคิท)
1 x 902FA: วงจรบอกระดับน้ำ 3 ระดับ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 909FA: โอห์มมิเตอร์ใช้เสียง พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 901FA: วงจรไฟกระตุกความถี่สูง 9V (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 912FA: วงจรวัดความเข้มของแสง 5 ระดับ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 910FK: วงจรเตือนน้ำล้น พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 907FK: วงจรตรวจ TR ในวงจร (ชุดคิท)
1 x 904FK: วงจรเตือนฝนตก พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
2,467.00บาท
Post4Kit4Diy