โมดูลอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อสินค้า+ ราคา สั่งซื้อตอนนี้
MX062: สวิตซ์ตั้งเวลา 0-99 ชั่วโมง (ชุดลงปริ้นท์) MX062: สวิตซ์ตั้งเวลา 0-99 ชั่วโมง (ชุดลงปริ้นท์) 495.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX066: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์ 12V/24V (ชุดลงปริ้นท์) MX066: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์ 12V/24V (ชุดลงปริ้นท์) 485.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX067: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์ ปรับความถี่ได้ (ชุดลงปริ้น MX067: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์ ปรับความถี่ได้ (ชุดลงปริ้น 580.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX068: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 50 แอมป์ ปรับความถี่ได้ (ชุดลงปริ้น MX068: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 50 แอมป์ ปรับความถี่ได้ (ชุดลงปริ้น 1,150.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX069: เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก พร้อมตัวขับ (ชุดลงปริ้นท์) MX069: เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก พร้อมตัวขับ (ชุดลงปริ้นท์) 450.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX070: นาฬิกา/จับเวลา 6 หลัก พร้อมตัวขับ (ชุดลงปริ้นท์) MX070: นาฬิกา/จับเวลา 6 หลัก พร้อมตัวขับ (ชุดลงปริ้นท์) 650.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX071: วงจรสลับเปิด-ปิด 1 วินาที-9.59 ชั่วโมง 2 ช่อง (ชุดลงปริ้น MX071: วงจรสลับเปิด-ปิด 1 วินาที-9.59 ชั่วโมง 2 ช่อง (ชุดลงปริ้น 395.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX073: นาฬิกาจับเวลาขึ้นลง เพื่อการแข่งขัน และอุณหภูมิ 6 หลัก (ช MX073: นาฬิกาจับเวลาขึ้นลง เพื่อการแข่งขัน และอุณหภูมิ 6 หลัก (ช 750.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX076: สวิตซ์ไฟเอนกประสงค์ 5 ช่อง (ชุดลงปริ้นท์) MX076: สวิตซ์ไฟเอนกประสงค์ 5 ช่อง (ชุดลงปริ้นท์) 520.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX077: เตือนเปิดประตูค้างหน่วงเวลา (ชุดลงปริ้นท์) MX077: เตือนเปิดประตูค้างหน่วงเวลา (ชุดลงปริ้นท์) 180.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX080: เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยโซลาร์เซลล์ (ชุดลงปริ้น MX080: เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยโซลาร์เซลล์ (ชุดลงปริ้น 535.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX081: กันขโมย 5 โซน ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ชุดลงปริ้นท์) MX081: กันขโมย 5 โซน ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ชุดลงปริ้นท์) 520.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX082 หน่วงเวลาปิด 220 โวลท์ 1-180 นาที (ชุดลงปริ้นท์) MX082 หน่วงเวลาปิด 220 โวลท์ 1-180 นาที (ชุดลงปริ้นท์) 250.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX083: เกมส์บิงโก้อิเล็กทรอนิกส์ และสุ่มตัวเลข (ชุดลงปริ้นท์) MX083: เกมส์บิงโก้อิเล็กทรอนิกส์ และสุ่มตัวเลข (ชุดลงปริ้นท์) 450.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX084: เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125 องศาเซสเซียส พร้อม MX084: เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125 องศาเซสเซียส พร้อม 590.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX085: วงจรโทรแจ้งเหตุอัตโนมัติ 5 เลขหมาย (ชุดลงปริ้นท์) MX085: วงจรโทรแจ้งเหตุอัตโนมัติ 5 เลขหมาย (ชุดลงปริ้นท์) 550.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX086: วงจรโทรสั่งงานทางโทรศัพท์มือถือ (ชุดลงปริ้นท์) MX086: วงจรโทรสั่งงานทางโทรศัพท์มือถือ (ชุดลงปริ้นท์) 570.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX087: ควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบดิจิตอล DC 30 แอมป์ (ชุดลงปริ้นท์ MX087: ควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบดิจิตอล DC 30 แอมป์ (ชุดลงปริ้นท์ 620.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX088: เครื่องนับจำนวน 6 หลัก พร้อมเซ็นเซอร์อินฟาเรด (ชุดลงปริ้น MX088: เครื่องนับจำนวน 6 หลัก พร้อมเซ็นเซอร์อินฟาเรด (ชุดลงปริ้น 650.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
MX089: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC 30 แอมป์ + Soft Start (ชุดลงปริ้ MX089: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC 30 แอมป์ + Soft Start (ชุดลงปริ้ 495.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้

ผลการค้นหา หน้าที่: [<< ก่อน]   1  2  3  4  [ถัดไป >>]  แสดง 41 ถึง 60 (จาก 75 สินค้า)
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
Post4Kit4Diy