คลื่นวิทยุ FM, วิทยุรับ-ส่ง

ชื่อสินค้า+ ราคา สั่งซื้อตอนนี้
701FA: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดลงปริ้นท์) 701FA: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดลงปริ้นท์) 80.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
701FK: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดคิท) 701FK: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดคิท) 70.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
702FA: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V (ชุดลงปริ้นท์) 702FA: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V (ชุดลงปริ้นท์) 80.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
702FK: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V (ชุดคิท) 702FK: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V (ชุดคิท) 70.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
703FA:  วงจรไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์ (ชุดลงปริ้นท์) 703FA: วงจรไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์ (ชุดลงปริ้นท์) 135.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
703FK:  วงจรไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์ (ชุดคิท) 703FK: วงจรไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์ (ชุดคิท) 115.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
707FA: วงจรจูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว (ชุดลงปริ้นท์) 707FA: วงจรจูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว (ชุดลงปริ้นท์) 230.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
707FK: วงจรจูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว (ชุดคิท) 707FK: วงจรจูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว (ชุดคิท) 195.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
708FA: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 708FA: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 235.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
708FK: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 708FK: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 205.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
709FA: วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง (ชุดลงปริ้นท์) 709FA: วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง (ชุดลงปริ้นท์) 150.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
709FK: วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง (ชุดคิท) 709FK: วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง (ชุดคิท) 130.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
710FA: วงจรวิทยุแร่ ใช้ IC พร้อมหูฟัง (ชุดลงปริ้นท์) 710FA: วงจรวิทยุแร่ ใช้ IC พร้อมหูฟัง (ชุดลงปริ้นท์) 103.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
710FK: วงจรวิทยุแร่ ใช้ IC พร้อมหูฟัง (ชุดคิท) 710FK: วงจรวิทยุแร่ ใช้ IC พร้อมหูฟัง (ชุดคิท) 88.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
711FA: วงจรวิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)(ชุดลงป 711FA: วงจรวิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)(ชุดลงป 570.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
711FK: วงจรวิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)(ชุดคิท 711FK: วงจรวิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)(ชุดคิท 490.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
712FA: แผงสาธิตวิทยุ AM 7 TR พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 712FA: แผงสาธิตวิทยุ AM 7 TR พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 420.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
713FA: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 713FA: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 265.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
713FK: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 713FK: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 250.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
714FA: วงจรแผงสาธิต AM 7 TR (ชุดลงปริ้นท์) 714FA: วงจรแผงสาธิต AM 7 TR (ชุดลงปริ้นท์) 430.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้

ผลการค้นหา หน้าที่:  1  2  [ถัดไป >>]  แสดง 1 ถึง 20 (จาก 23 สินค้า)
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
Post4Kit4Diy