คลื่นวิทยุ FM, วิทยุรับ-ส่ง

ชื่อสินค้า ราคา+ สั่งซื้อตอนนี้
701FK: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดคิท) 701FK: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดคิท) 70.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
702FK: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V (ชุดคิท) 702FK: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V (ชุดคิท) 70.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
701FA: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดลงปริ้นท์) 701FA: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดลงปริ้นท์) 80.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
702FA: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V (ชุดลงปริ้นท์) 702FA: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V (ชุดลงปริ้นท์) 80.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
710FK: วงจรวิทยุแร่ ใช้ IC พร้อมหูฟัง (ชุดคิท) 710FK: วงจรวิทยุแร่ ใช้ IC พร้อมหูฟัง (ชุดคิท) 88.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
710FA: วงจรวิทยุแร่ ใช้ IC พร้อมหูฟัง (ชุดลงปริ้นท์) 710FA: วงจรวิทยุแร่ ใช้ IC พร้อมหูฟัง (ชุดลงปริ้นท์) 103.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
703FK:  วงจรไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์ (ชุดคิท) 703FK: วงจรไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์ (ชุดคิท) 115.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
709FK: วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง (ชุดคิท) 709FK: วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง (ชุดคิท) 130.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
703FA:  วงจรไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์ (ชุดลงปริ้นท์) 703FA: วงจรไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์ (ชุดลงปริ้นท์) 135.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
709FA: วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง (ชุดลงปริ้นท์) 709FA: วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง (ชุดลงปริ้นท์) 150.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
707FK: วงจรจูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว (ชุดคิท) 707FK: วงจรจูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว (ชุดคิท) 195.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
708FK: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 708FK: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 205.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
707FA: วงจรจูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว (ชุดลงปริ้นท์) 707FA: วงจรจูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว (ชุดลงปริ้นท์) 230.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
708FA: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 708FA: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 235.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
713FK: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 713FK: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 250.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
713FA: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 713FA: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 265.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
712FK: แผงสาธิตวิทยุ AM 7 TR พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 712FK: แผงสาธิตวิทยุ AM 7 TR พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 360.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
712FA: แผงสาธิตวิทยุ AM 7 TR พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 712FA: แผงสาธิตวิทยุ AM 7 TR พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 420.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
711FK: วงจรวิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)(ชุดคิท 711FK: วงจรวิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)(ชุดคิท 490.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้
711FA: วงจรวิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)(ชุดลงป 711FA: วงจรวิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)(ชุดลงป 570.00บาท สั่งซื้อเดี๋ยวนี้

ผลการค้นหา หน้าที่:  1  แสดง 1 ถึง 20 (จาก 20 สินค้า)
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
1 x 802FK: วงจรไฟฉุกเฉิน รุ่นประหยัด ใช้กับ BATT 6V (ชุดคิท)
1 x 1110CFA: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO AVR2 (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1103CFA: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ FACON (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1102CFK: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ DACON (ชุดคิท)
1 x 808FK: วงจรเร็คกูเลเตอร์ 0-30 โวลท์ 1 แอมป์ (ชุดคิท)
1 x 802FA: วงจรไฟฉุกเฉิน รุ่นประหยัด ใช้กับ BATT 6V (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 804FA: วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC 12V 0-20W (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 672FK: ขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 2 วัตต์ พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 648FK: ปรีพร้อมคอนเด็นเซอร์ไมค์ (ชุดคิท)
1 x 816FK: วงจรเร็คกูเลเตอร์ 0-50 โวลท์ 3 แอมป์ (ชุดคิท)
1 x 652FK: ปรีไมค์มิกเซอร์ 3 ช่อง ระบบไอซี 4 วอลลุ่ม (ชุดคิท)
1 x 675FK: วงจรขยายเสียง 2+2W สเตอริโอ พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 816FA: วงจรเร็คกูเลเตอร์ 0-50 โวลท์ 3 แอมป์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 805FK: วงจรย่อไฟจากไฟ 12V เป็น 6V, 9V (ชุดคิท)
1 x 674FK: วงจรขยายเสียง 2W โมโน พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 603FK: ขยายเสียง IC 2+2W สเตอริโอ (ชุดคิท)
1 x 1109CFA: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO AVR1 SUPER SUMO (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 817FK: วงจรภาคจ่ายไฟ 6V,9V,12V 50mA. ไม่ใช้หม้อแปลง (ชุดคิท)
1 x 604FK: วงจรเพาเวอร์แอมป์ IC 8W โมโน (ชุดคิท)
1 x 1101CFA: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ LICON (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 815FA: วงจรเร็คกูเลเตอร์ 1.5,3,5,6,9,12 โวลท์ 1 แอมป์ พร้อมซีเล็
1 x 617FK: เครื่องขยายเสียงสำหรับครู (ชุดคิท)
1 x 1102MFA: ชุดมอเตอร์หุ่นยนต์ 1:48
1 x 673FK: วงจรขยายเสียง 1+1W ใช้ IC TDA2822M (ชุดคิท)
1 x 1109SFA: ชุดตรวจจับ MICRO SUPER SUMO 3 จุด (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 807FA: วงจรปรับลดไฟ DC 0-12 โวลท์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 809FA: วงจรเร็คกูเลเตอร์ 0-30 โวลท์ 3 แอมป์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 817FA: วงจรภาคจ่ายไฟ 6V,9V,12V 50mA. ไม่ใช้หม้อแปลง (ชุดลงปริ้นท
1 x 801FA: วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย 6-9-12 โวลท์ 300 มิลลแอมป์ (ชุดลงปริ้
1 x 1105CFK: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ TACON (ชุดคิท)
1 x 648FA: ปรีพร้อมคอนเด็นเซอร์ไมค์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 807FK: วงจรปรับลดไฟ DC 0-12 โวลท์ (ชุดคิท)
1 x 1104CFA: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ SECON (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 672FA: ขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 2 วัตต์ พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1103CFK: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ FACON (ชุดคิท)
1 x 809FK: วงจรเร็คกูเลเตอร์ 0-30 โวลท์ 3 แอมป์ (ชุดคิท)
1 x 602FA: ขยายเสียง IC 2W อเนกประสงค์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1105CFA: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ TACON (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 804FK: วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC 12V 0-20W (ชุดคิท)
1 x 1110SFK: ชุดตรวจจับ MICRO 2 จุด (ชุดคิท)
1 x 805FA: วงจรย่อไฟจากไฟ 12V เป็น 6V, 9V (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 674FA: วงจรขยายเสียง 2W โมโน พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 603FA: ขยายเสียง IC 2+2W สเตอริโอ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1109SFK: ชุดตรวจจับ MICRO SUPER SUMO 3 จุด (ชุดคิท)
1 x 1101MFA: ชุดล้อหุ่นยนต์
1 x 713FK: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 701FK: วงจรไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์ (ชุดคิท)
7,139.00บาท
Post4Kit4Diy