ตัวช่วยเหลือในการค้นหา

คำสำคัญสามารถคั่นด้วย AND และ/หรือ OR เพื่อให้ผลการค้นหาตรงตามความต้องการ

ตัวอย่างเช่น Microsoft AND mouse จะได้ผลการค้นหาที่ประกอบด้วยทั้ง 2 คำ อย่างไรก็ตามถ้าใช้ mouse OR keyboardผลการค้นหาจะประกอบด้วยคำทั้งสองหรือคำใดคำหนึ่งใน 2 คำนั้นด้วย

หากต้องการกำหนดคำสำคัญที่แน่นอน สามารถใฃ้เครื่องหมายคำพูดครอบคำสำคัญที่ต้องการไว้

ตัวอย่างเช่น "notebook computer" ซึ่งผลการค้นหาจะตรงกับทั้งข้อความตามที่กำหนดในเครื่องหมายคำพูด

วงเล็บสามารถใช้ในการควบคุมผลการค้นหาให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").
ปิดหน้าต่าง [x]