0.00บาท

MX032: รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง

คุณสมบัติ:
• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : ตัวส่ง 1.79x1.56 นิ้ว, ตัวรับ 3.41x3.51 นิ้ว
• วงจรภาคส่ง ใช้แหล่งจ่ายไฟ 9 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุด 10 มิลลิแอมป์
• วงจรภาครับ ใช้แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุด 80 มิลลิแอมป์
• ระยะห่างระหว่างวงจรภาครับกับวงจรภาคส่ง ที่สามารถทำงานได้ ประมาณ 20 เมตร
• มี LED แสดงผลที่วงจรภาครับเมื่อรีเลย์แต่ละตัวทำงานหรือหยุดทำงาน
• ใช้ความถี่ย่าน UHF ในการรับส่งสัญญาณ (400 เมกกะเฮิร์ต)
• สามารถเลือกการทำงานได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ กดติดปล่อยดับ, กดติดกดดับและสลับติด
• ตัววงจร สามารถตั้งรหัสได้ถึง 243 รหัสไม่ซ้ำกัน
• มีจุดเอาท์พุทที่สามารถควบคุมได้ 2 ช่อง

ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg
adsense