590.00บาท

957FA: วงจรควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น พร้อมเซ็นเซอร์ (ชุดลงปริ้นท์)

วงจรควบคุมอุณหภูมิและความชื้นชุดนี้ใช้เซ็นเซอร์เบอร์ DHT11 เป็นเซ็นเซอร์ที่อ่านค่าความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียวกัน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, โรงเพาะเห็ด, เครื่องฟักไข่ เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:
- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 150 มิลลิแอมป์
- สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0-50 C
- สามารถตรวจจับความชื้น ได้ตั้งแต่ 20-90% RH
- ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ +-2 C
- ความแม่นยำในการวัดความชื้น +- 10-15% RH
- สามารถเลือกการแสดงผลระหว่างอุณหภูมิและความชื้นได้
- สามารถตั้งจุดทำงาน ให้ทำงานที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำ ความชื้นสูงหรือต่ำได้
- มีรีเลย์ไว้สำหรับต่อโหลดได้ 2 ตัว โดยเป็นอุณหภูมิ 1 ตัว และความชื้น 1 ตัว
- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง
- สามารถเลือกใช้เซ็นเซอร์ได้ 3 เบอร์ คือ DHT11 (อยู่ในชุด), DHT22 และ AM2303 (ไม่อยู่ในชุด)
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.37 x 4.37 นิ้ว

สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg
Post4Kit4Diy