มีอะไรในตะกร้า?

สินค้า

202FK: วงจรเสียงวัว IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 202FK: วงจรเสียงวัว IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
99.00บาท
MX026: นาฬิกา/จับเวลา 6 หลัก 60 มม. (ชุดลงปริ้นท์) MX026: นาฬิกา/จับเวลา 6 หลัก 60 มม. (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
1,350.00บาท
402FA: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด) (ชุดลงปริ้นท์) 402FA: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด) (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
160.00บาท
228FK: มินิไซเรน พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 228FK: มินิไซเรน พร้อมลำโพง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
72.00บาท
228FA: มินิไซเรน พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 228FA: มินิไซเรน พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
83.00บาท
MX007: วงจรขับตัวเลขจัมโบ้ (ชุดลงปริ้นท์) MX007: วงจรขับตัวเลขจัมโบ้ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
130.00บาท
410FK: รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดคิท) 410FK: รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
275.00บาท
211FK: วงจรเสียงม้า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 211FK: วงจรเสียงม้า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
99.00บาท
MX028: วงจรสปาร์คไฟสูง (ชุดลงปริ้นท์) MX028: วงจรสปาร์คไฟสูง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
640.00บาท
401FK: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสง (ชุดคิท) 401FK: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
118.00บาท
231FK: วงจรซุปเปอร์ไซเรน 2 เสียง พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดคิท) 231FK: วงจรซุปเปอร์ไซเรน 2 เสียง พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
95.00บาท
409FK: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง (เปิด-ปิด) (ชุดคิท) 409FK: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง (เปิด-ปิด) (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
140.00บาท
408FA: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด (ชุดลงปริ้นท์) 408FA: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
165.00บาท
230FA: วงจรซุปเปอร์ไซเรน พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์) 230FA: วงจรซุปเปอร์ไซเรน พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
100.00บาท
202FA: วงจรเสียงวัว IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 202FA: วงจรเสียงวัว IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
115.00บาท
401FA: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสง (ชุดลงปริ้นท์) 401FA: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
138.00บาท
406FA: วงจรสวิตซ์ตั้งเวลา 0-3 ชั่วโมง วอลลุ่มปรับ (ชุดลงปริ้นท์) 406FA: วงจรสวิตซ์ตั้งเวลา 0-3 ชั่วโมง วอลลุ่มปรับ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
200.00บาท
232FK: วงจรไซเรนพยาบาล เสียงยุโรป พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 232FK: วงจรไซเรนพยาบาล เสียงยุโรป พร้อมลำโพง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
84.00บาท
406FK: วงจรสวิตซ์ตั้งเวลา 0-3 ชั่วโมง วอลลุ่มปรับ (ชุดคิท) 406FK: วงจรสวิตซ์ตั้งเวลา 0-3 ชั่วโมง วอลลุ่มปรับ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
170.00บาท
404FK: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ชุดคิท) 404FK: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
160.00บาท
233FA: วงจรไซเรนดับเพลิง พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 233FA: วงจรไซเรนดับเพลิง พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
66.00บาท
MX008: วงจรขับตัวเลขจัมโบ้แบบมัลติเพล็ก 4 หลัก (ชุดลงปริ้นท์) MX008: วงจรขับตัวเลขจัมโบ้แบบมัลติเพล็ก 4 หลัก (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
430.00บาท
MX002: ตัวเลขจัมโบ้ 5 นิ้ว (LED อุลตร้าไบรท์) (ชุดลงปริ้นท์) MX002: ตัวเลขจัมโบ้ 5 นิ้ว (LED อุลตร้าไบรท์) (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
410.00บาท
403FK: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12โวลท์ (ชุดคิท) 403FK: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12โวลท์ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
118.00บาท
MX024: สวิตซ์ตั้งเวลาตู้เกมส์ 0-99 นาที(บวกเวลาได้)(ชุดลงปริ้นท์ MX024: สวิตซ์ตั้งเวลาตู้เกมส์ 0-99 นาที(บวกเวลาได้)(ชุดลงปริ้นท์

   หรือ หยิบออก
650.00บาท
407FA: วงจรสวิตช์ตั้งเวลา 0-10 ชั่วโมง ซีเล็คเตอร์ปรับ (ชุดลงปริ 407FA: วงจรสวิตช์ตั้งเวลา 0-10 ชั่วโมง ซีเล็คเตอร์ปรับ (ชุดลงปริ

   หรือ หยิบออก
265.00บาท
MX021: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม (ชุดลงปริ้นท์) MX021: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
980.00บาท
408FK: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด (ชุดคิท) 408FK: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
140.00บาท
409FA: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง (เปิด-ปิด) (ชุดลงปริ้นท์) 409FA: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง (เปิด-ปิด) (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
165.00บาท
405FA: วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ (ชุดลงปริ้นท์) 405FA: วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
155.00บาท
234FA: วงจรไซเรนตำรวจ พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 234FA: วงจรไซเรนตำรวจ พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
95.00บาท
MX017: รีเลย์การ์ด 4 ช่อง (ชุดลงปริ้นท์) MX017: รีเลย์การ์ด 4 ช่อง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
540.00บาท
MX001: ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว (LED อุลตร้าไบรท์) (ชุดลงปริ้นท์) MX001: ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว (LED อุลตร้าไบรท์) (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
210.00บาท
MX003: ตัวเลขจัมโบ้ 7 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท) (ชุดลงปริ้นท์) MX003: ตัวเลขจัมโบ้ 7 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท) (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
750.00บาท
203FA: วงจรเสียงสุนัขหอน IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 203FA: วงจรเสียงสุนัขหอน IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
115.00บาท
229FK: มินิไซเรน 2 เสียง พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 229FK: มินิไซเรน 2 เสียง พร้อมลำโพง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
89.00บาท
402FK: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด) (ชุดคิท) 402FK: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด) (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
135.00บาท
211FA: วงจรเสียงม้า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 211FA: วงจรเสียงม้า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
115.00บาท
MX014: สวิตซ์รีโมทอินฟาเรด (สำหรับรีโมททั่วไป) (ชุดลงปริ้นท์) MX014: สวิตซ์รีโมทอินฟาเรด (สำหรับรีโมททั่วไป) (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
350.00บาท
234FK: วงจรไซเรนตำรวจ พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 234FK: วงจรไซเรนตำรวจ พร้อมลำโพง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
84.00บาท
233FK: วงจรไซเรนดับเพลิง พร้อมลำโพง (ชุดคิท) 233FK: วงจรไซเรนดับเพลิง พร้อมลำโพง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
58.00บาท
MX018: ระบบไฟฉุกเฉิน (ใช้ไฟ 12 โวลท์ 7 แอมป์)(ชุดลงปริ้นท์) MX018: ระบบไฟฉุกเฉิน (ใช้ไฟ 12 โวลท์ 7 แอมป์)(ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
430.00บาท
MX016: รีเลย์การ์ด 1 ช่อง (ชุดลงปริ้นท์) MX016: รีเลย์การ์ด 1 ช่อง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
155.00บาท
MX025: นาฬิกา/จับเวลา 4 หลัก 3 นิ้ว(ชุดลงปริ้นท์) MX025: นาฬิกา/จับเวลา 4 หลัก 3 นิ้ว(ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
1,150.00บาท
230FK: วงจรซุปเปอร์ไซเรน พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดคิท) 230FK: วงจรซุปเปอร์ไซเรน พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
85.00บาท
MX012: อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 80 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง) (ชุดลงปริ้นท์) MX012: อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 80 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง) (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
390.00บาท
MX019: วงจรวัดความเร็วรอบดิจิตอล (ชุดลงปริ้นท์) MX019: วงจรวัดความเร็วรอบดิจิตอล (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
730.00บาท
404FA: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ชุดลงปริ้นท์) 404FA: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
180.00บาท
232FA: วงจรไซเรนพยาบาล เสียงยุโรป พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 232FA: วงจรไซเรนพยาบาล เสียงยุโรป พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
95.00บาท
403FA: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12โวลท์ (ชุดลงปริ้นท์) 403FA: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12โวลท์ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
138.00บาท
231FA: วงจรซุปเปอร์ไซเรน 2 เสียง พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์) 231FA: วงจรซุปเปอร์ไซเรน 2 เสียง พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
110.00บาท
405FK: วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ (ชุดคิท) 405FK: วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
130.00บาท
204FA: วงจรเสียงสิงห์โต IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 204FA: วงจรเสียงสิงห์โต IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
115.00บาท
MX009: ดิจิตอลเคาท์เตอร์ 1 หลัก (ตั้งค่าเริ่มต้นได้) (ชุดลงปริ้น MX009: ดิจิตอลเคาท์เตอร์ 1 หลัก (ตั้งค่าเริ่มต้นได้) (ชุดลงปริ้น

   หรือ หยิบออก
175.00บาท
MX011: อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 10-30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง) (ชุดลงปริ้นท MX011: อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 10-30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง) (ชุดลงปริ้นท

   หรือ หยิบออก
350.00บาท
407FK: วงจรสวิตช์ตั้งเวลา 0-10 ชั่วโมง ซีเล็คเตอร์ปรับ (ชุดคิท) 407FK: วงจรสวิตช์ตั้งเวลา 0-10 ชั่วโมง ซีเล็คเตอร์ปรับ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
225.00บาท
410FA: รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดลงปริ้นท์) 410FA: รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
320.00บาท
229FA: มินิไซเรน 2 เสียง พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์) 229FA: มินิไซเรน 2 เสียง พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
103.00บาท
1002FA: ไฟในสวนใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดลงปริ้นท์) 1002FA: ไฟในสวนใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
375.00บาท
MX119: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว (ชุดลงปริ้นท์) MX119: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
247.00บาท

รวม(ย่อย): 15,816.00บาท

ชำระค่าสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
1 x 202FK: วงจรเสียงวัว IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x MX026: นาฬิกา/จับเวลา 6 หลัก 60 มม. (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 402FA: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด) (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 228FK: มินิไซเรน พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 228FA: มินิไซเรน พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX007: วงจรขับตัวเลขจัมโบ้ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 410FK: รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดคิท)
1 x 211FK: วงจรเสียงม้า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x MX028: วงจรสปาร์คไฟสูง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 401FK: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสง (ชุดคิท)
1 x 231FK: วงจรซุปเปอร์ไซเรน 2 เสียง พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดคิท)
1 x 409FK: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง (เปิด-ปิด) (ชุดคิท)
1 x 408FA: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 230FA: วงจรซุปเปอร์ไซเรน พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 202FA: วงจรเสียงวัว IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 401FA: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 406FA: วงจรสวิตซ์ตั้งเวลา 0-3 ชั่วโมง วอลลุ่มปรับ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 232FK: วงจรไซเรนพยาบาล เสียงยุโรป พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 406FK: วงจรสวิตซ์ตั้งเวลา 0-3 ชั่วโมง วอลลุ่มปรับ (ชุดคิท)
1 x 404FK: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ชุดคิท)
1 x 233FA: วงจรไซเรนดับเพลิง พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX008: วงจรขับตัวเลขจัมโบ้แบบมัลติเพล็ก 4 หลัก (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX002: ตัวเลขจัมโบ้ 5 นิ้ว (LED อุลตร้าไบรท์) (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 403FK: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12โวลท์ (ชุดคิท)
1 x MX024: สวิตซ์ตั้งเวลาตู้เกมส์ 0-99 นาที(บวกเวลาได้)(ชุดลงปริ้นท์
1 x 407FA: วงจรสวิตช์ตั้งเวลา 0-10 ชั่วโมง ซีเล็คเตอร์ปรับ (ชุดลงปริ
1 x MX021: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 408FK: วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด (ชุดคิท)
1 x 409FA: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง (เปิด-ปิด) (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 405FA: วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 234FA: วงจรไซเรนตำรวจ พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX017: รีเลย์การ์ด 4 ช่อง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX001: ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว (LED อุลตร้าไบรท์) (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX003: ตัวเลขจัมโบ้ 7 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท) (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 203FA: วงจรเสียงสุนัขหอน IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 229FK: มินิไซเรน 2 เสียง พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 402FK: วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด) (ชุดคิท)
1 x 211FA: วงจรเสียงม้า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX014: สวิตซ์รีโมทอินฟาเรด (สำหรับรีโมททั่วไป) (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 234FK: วงจรไซเรนตำรวจ พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x 233FK: วงจรไซเรนดับเพลิง พร้อมลำโพง (ชุดคิท)
1 x MX018: ระบบไฟฉุกเฉิน (ใช้ไฟ 12 โวลท์ 7 แอมป์)(ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX016: รีเลย์การ์ด 1 ช่อง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX025: นาฬิกา/จับเวลา 4 หลัก 3 นิ้ว(ชุดลงปริ้นท์)
1 x 230FK: วงจรซุปเปอร์ไซเรน พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดคิท)
1 x MX012: อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 80 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง) (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX019: วงจรวัดความเร็วรอบดิจิตอล (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 404FA: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 232FA: วงจรไซเรนพยาบาล เสียงยุโรป พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 403FA: วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12โวลท์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 231FA: วงจรซุปเปอร์ไซเรน 2 เสียง พลังสูง 10 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 405FK: วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ (ชุดคิท)
1 x 204FA: วงจรเสียงสิงห์โต IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX009: ดิจิตอลเคาท์เตอร์ 1 หลัก (ตั้งค่าเริ่มต้นได้) (ชุดลงปริ้น
1 x MX011: อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 10-30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง) (ชุดลงปริ้นท
1 x 407FK: วงจรสวิตช์ตั้งเวลา 0-10 ชั่วโมง ซีเล็คเตอร์ปรับ (ชุดคิท)
1 x 410FA: รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 229FA: มินิไซเรน 2 เสียง พร้อมลำโพง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1002FA: ไฟในสวนใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX119: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว (ชุดลงปริ้นท์)
15,816.00บาท
Post4Kit4Diy