มีอะไรในตะกร้า?

สินค้า

1227FK: เสียงดนตรีวันเกิด (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1227FK: เสียงดนตรีวันเกิด (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
125.00บาท
MX075: บันทึกเสียง 20-60 วินาที พร้อมขยาย 8 วัตต์ MX075: บันทึกเสียง 20-60 วินาที พร้อมขยาย 8 วัตต์***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
271: ปลุกด้วยแสงตะวัน (เสียงไก่) พร้อมลำโพง 271: ปลุกด้วยแสงตะวัน (เสียงไก่) พร้อมลำโพง***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
279: เสียงหมาเห่าทำงานด้วยเสียง (เปลี่ยนชิพเสียงได้) 279: เสียงหมาเห่าทำงานด้วยเสียง (เปลี่ยนชิพเสียงได้)***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
1230FK: เสียงสัตว์ 3 เสียง ไก่, สุนัข, แมว (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1230FK: เสียงสัตว์ 3 เสียง ไก่, สุนัข, แมว (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
170.00บาท
1226FK: สวิตซ์เสียงไซเรน พร้อม LED (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1226FK: สวิตซ์เสียงไซเรน พร้อม LED (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
122.00บาท
1228FK: เตือนฝนตกด้วยไฟ LED และเสียง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1228FK: เตือนฝนตกด้วยไฟ LED และเสียง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
147.00บาท
MX072: บันทึกเสียงดิจิตอล 60 วินาที 8 ข้อความ MX072: บันทึกเสียงดิจิตอล 60 วินาที 8 ข้อความ***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
214: เสียงกบ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง 214: เสียงกบ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
208: เสียงไก่ขัน IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง 208: เสียงไก่ขัน IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
1222FK: ไฟกระพริบ LED 2 สี 3 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1222FK: ไฟกระพริบ LED 2 สี 3 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
127.00บาท
MX064: นาฬิกาดิจิตอล พร้อมตั้งเวลา 10 โปรแกรม MX064: นาฬิกาดิจิตอล พร้อมตั้งเวลา 10 โปรแกรม***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
MX045: อินฟาเรดรีพีทเตอร์ MX045: อินฟาเรดรีพีทเตอร์***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
1224FK: ไฟ LED ติดอัตโนมัติตอนกลางคืน (ุชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1224FK: ไฟ LED ติดอัตโนมัติตอนกลางคืน (ุชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
97.00บาท
MX047: วงจรกันขโมย 4 โซน พร้อมโซนพิเศษ (ชุดลงปริ้นท์) MX047: วงจรกันขโมย 4 โซน พร้อมโซนพิเศษ (ชุดลงปริ้นท์)***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
1223FK: ไฟวิ่งวงกลม 3 จังหวะ LED 7 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1223FK: ไฟวิ่งวงกลม 3 จังหวะ LED 7 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
157.00บาท
207: เสียงสุนัขเห่า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง 207: เสียงสุนัขเห่า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
MX013: วงจรเข้ารหัส ถอดรหัส 10 ช่อง (ตัวรับ/ตัวส่ง) MX013: วงจรเข้ารหัส ถอดรหัส 10 ช่อง (ตัวรับ/ตัวส่ง)***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
MX032: รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง MX032: รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
1229FK: เตือนน้ำล้น น้ำท่วมด้วยไฟ LED และเสียง (ชุดคิทไม่ต้องบัด 1229FK: เตือนน้ำล้น น้ำท่วมด้วยไฟ LED และเสียง (ชุดคิทไม่ต้องบัด

   หรือ หยิบออก
142.00บาท
1221FK: ไฟกระพริบ LED 4 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1221FK: ไฟกระพริบ LED 4 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
100.00บาท
MX015: วงจรรับ-ส่งใช้คลื่น UHF MX015: วงจรรับ-ส่งใช้คลื่น UHF***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
223: เสียงหัวเราะ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง 223: เสียงหัวเราะ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง***

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
MX063: เปิดไฟอัตโนมัติตามทางเดิน (ชุดลงปริ้นท์) MX063: เปิดไฟอัตโนมัติตามทางเดิน (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
0.00บาท
1225FK: ปลุกด้วยเสียงดนตรี (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี) 1225FK: ปลุกด้วยเสียงดนตรี (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)

   หรือ หยิบออก
180.00บาท
715FK: วงจรเครื่องรับวิทยุ FM (ชุดคิท) 715FK: วงจรเครื่องรับวิทยุ FM (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
286.00บาท
1002FK: ไฟในสวนใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดคิท) 1002FK: ไฟในสวนใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
319.00บาท
1003FA:ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดลงปริ้นท์) 1003FA:ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
342.00บาท
681FK: วงจรขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 5 วัตต์ (ชุดคิท) 681FK: วงจรขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 5 วัตต์ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
240.00บาท
191FK: เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์ (ชุดคิท) 191FK: เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
163.00บาท
1003FK:ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดคิท) 1003FK:ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
290.00บาท
681FA: วงจรขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 5 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์) 681FA: วงจรขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 5 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
280.00บาท
519FA: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมหน่วงเวลา (ชุดลงปริ้นท์) 519FA: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมหน่วงเวลา (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
663.00บาท
1006FK: ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ (ชุดคิท) 1006FK: ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
175.00บาท
1006FA: ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ (ชุดลงปริ้นท์) 1006FA: ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
215.00บาท
MX118: บันทึกเสียง 80 วินาที พร้อมขยายเสียง 5 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท MX118: บันทึกเสียง 80 วินาที พร้อมขยายเสียง 5 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท

   หรือ หยิบออก
520.00บาท
1005FA: ไฟกระพริบสลับ ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 2 ดวง (ชุดลงปริ้ 1005FA: ไฟกระพริบสลับ ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 2 ดวง (ชุดลงปริ้

   หรือ หยิบออก
280.00บาท
1001FK วงจรพัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ (ชุดคิท) 1001FK วงจรพัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
280.00บาท
715FA: วงจรเครื่องรับวิทยุ FM (ชุดลงปริ้นท์) 715FA: วงจรเครื่องรับวิทยุ FM (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
325.00บาท
519FK: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมหน่วงเวลา (ชุดคิท) 519FK: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมหน่วงเวลา (ชุดคิท)

   หรือ หยิบออก
585.00บาท
191FA: เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์ (ชุดลงปริ้นท์) 191FA: เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์ (ชุดลงปริ้นท์)

   หรือ หยิบออก
195.00บาท

รวม(ย่อย): 6,525.00บาท

สินค้าที่มีเครื่องหมาย ***มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของคุณ
คุณยังสามารถสั่งซื้อตามจำนวนที่ต้องการได้ตามปรกติและสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังสินค้าที่เราจะส่งให้ก่อนในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำสำคัญในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาอย่างละเอียด
1 x 1227FK: เสียงดนตรีวันเกิด (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x MX075: บันทึกเสียง 20-60 วินาที พร้อมขยาย 8 วัตต์
1 x 271: ปลุกด้วยแสงตะวัน (เสียงไก่) พร้อมลำโพง
1 x 279: เสียงหมาเห่าทำงานด้วยเสียง (เปลี่ยนชิพเสียงได้)
1 x 1230FK: เสียงสัตว์ 3 เสียง ไก่, สุนัข, แมว (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x 1226FK: สวิตซ์เสียงไซเรน พร้อม LED (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x 1228FK: เตือนฝนตกด้วยไฟ LED และเสียง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x MX072: บันทึกเสียงดิจิตอล 60 วินาที 8 ข้อความ
1 x 214: เสียงกบ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง
1 x 208: เสียงไก่ขัน IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง
1 x 1222FK: ไฟกระพริบ LED 2 สี 3 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x MX064: นาฬิกาดิจิตอล พร้อมตั้งเวลา 10 โปรแกรม
1 x MX045: อินฟาเรดรีพีทเตอร์
1 x 1224FK: ไฟ LED ติดอัตโนมัติตอนกลางคืน (ุชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x MX047: วงจรกันขโมย 4 โซน พร้อมโซนพิเศษ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1223FK: ไฟวิ่งวงกลม 3 จังหวะ LED 7 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x 207: เสียงสุนัขเห่า IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง
1 x MX013: วงจรเข้ารหัส ถอดรหัส 10 ช่อง (ตัวรับ/ตัวส่ง)
1 x MX032: รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง
1 x 1229FK: เตือนน้ำล้น น้ำท่วมด้วยไฟ LED และเสียง (ชุดคิทไม่ต้องบัด
1 x 1221FK: ไฟกระพริบ LED 4 ดวง (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x MX015: วงจรรับ-ส่งใช้คลื่น UHF
1 x 223: เสียงหัวเราะ IC ดิจิตอล พร้อมลำโพง
1 x MX063: เปิดไฟอัตโนมัติตามทางเดิน (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1225FK: ปลุกด้วยเสียงดนตรี (ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี)
1 x 715FK: วงจรเครื่องรับวิทยุ FM (ชุดคิท)
1 x 1002FK: ไฟในสวนใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดคิท)
1 x 1003FA:ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 681FK: วงจรขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 5 วัตต์ (ชุดคิท)
1 x 191FK: เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์ (ชุดคิท)
1 x 1003FK:ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง (ชุดคิท)
1 x 681FA: วงจรขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 5 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 519FA: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมหน่วงเวลา (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 1006FK: ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ (ชุดคิท)
1 x 1006FA: ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ (ชุดลงปริ้นท์)
1 x MX118: บันทึกเสียง 80 วินาที พร้อมขยายเสียง 5 วัตต์ (ชุดลงปริ้นท
1 x 1005FA: ไฟกระพริบสลับ ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 2 ดวง (ชุดลงปริ้
1 x 1001FK วงจรพัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ (ชุดคิท)
1 x 715FA: วงจรเครื่องรับวิทยุ FM (ชุดลงปริ้นท์)
1 x 519FK: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมหน่วงเวลา (ชุดคิท)
1 x 191FA: เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์ (ชุดลงปริ้นท์)
6,525.00บาท
Post4Kit4Diy