1130FA: หุ่นยนต์ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ (WiFi)

หุ่นยนต์ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือเหมาะสำหรับนำไปศึกษาและเรียนรู้ ทั้งแม็คคานิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 1130FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

879 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

หุ่นยนต์ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือเหมาะสำหรับนำไปศึกษาและเรียนรู้ ทั้งแม็คคานิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสั่งงานหุ่นยนต์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ARDUINO

3. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือระบบ ANDROID

4. ได้เรียนรู้และพัฒนาการสั่งงานผ่านระบบ Internet of Things (IoT)


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 500 มิลลิแอมป์

- สามารถใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือควบคุมหุ่นยนต์ได้ ผ่านระบบไวไฟ

- มี LED จำนวน 3 ดวง สำหรับใช้แสดงผล

- แอพพลิเคชั่นที่จัดทำไว้ ใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือระบบ ANDROID เท่านั้น

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ของวงจรควบคุม: 2.54 นิ้ว x 3.09 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน