1103CFK: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ FACON

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ FACON ตัวนี้จะทำงานเมื่อไมค์ได้รับเสียง หุ่นยนต์จะทำการวิ่งไปข้างหน้าไประยะหนึ่ง ถ้าไม่มีเสียงเข้ามาที่ไมค์อีก หุ่นยนต์ก็จะหยุดวิ่งเองโดยอัตโนมัติ

แบบ: ชุดคิท 1103CFK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

120 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ FACON ตัวนี้จะทำงานเมื่อไมค์ได้รับเสียง หุ่นยนต์จะทำการวิ่งไปข้างหน้าไประยะหนึ่ง ถ้าไม่มีเสียงเข้ามาที่ไมค์อีก หุ่นยนต์ก็จะหยุดวิ่งเองโดยอัตโนมัติ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- แหล่งจ่ายไฟ : ถ่านไฟฉาย ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน (ไม่มีในชุด)

- กินกระแสสูงสุด 150 มิลลิแอมป์

- สามารถปรับความไวในการตรวจจับเสียงได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.18 x 2.63 นิ้ว (วงจรควบคุม)


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน