MX011: อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 10-30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX011
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

350 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- วงจรส่งใช้ไฟ 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป์

- วงจรรับใช้ไฟ 12 โวลท์ดีซี เมื่อรับสัญญาณได้ ใช้กระแสประมาณ 15 มิลลิแอมป์ และเมื่อไม่มีการรับสัญญาณใช้กระแสประมาณ 50 มิลลิแอมป์

- จุด OUT จะเป็น HIGHT เมื่อรับสัญญาณได้และเป็น LOW เมื่อรับสัญญาณไม่ได้

- มีหน้าคอนแทครีเลย์แบบ COM,NC และ COM,NO ปรับการหน่วงเวลาได้ 1-10 วินาที

- สามารถเลือกการทำงานของวงจรเป็นแบบสะท้อนกลับหรือแบบรับโดยตรง

- ระยะห่างในการตรวจจับแบบสะท้อนกลับประมาณ 3 ฟุต

- ระยะห่างในการตรวจจับแบบรับโดยตรงประมาณ 10-30 ฟุต

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : ตัวส่ง 2.33x2.33 นิ้ว และตัวรับ 2.77x2.38 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน