MX016: รีเลย์การ์ด 1 ช่อง

วงจรรีเลย์การ์ดชุดนี้เป็นวงจรอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับวงจรอื่นได้อย่างมากมาย

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX016
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

155 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรรีเลย์การ์ดชุดนี้เป็นวงจรอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับวงจรอื่นได้อย่างมากมาย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.28x1.69 นิ้ว

- ใช้แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์

- มี LED แสดงผลการทำงานของรีเลย์

- ใช้ควบคุมโหลดได้ไม่เกิน 500 วัตต์

- สามารถเลือกการทำงานเป็นแบบกดติด-ปล่อยดับหรือแบบกดติด-กดดับได้

- สามารถนำไปต่อกับวงจรรับ-ส่งใช้คลื่น UHF (MX015) ได้ หรือวงจรเข้ารหัส-ถอดรหัส 10 ช่อง (MX013)


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน