MX021: นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX021
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

980 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ (แสดงผล) : 3.80x1.53 นิ้ว

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ (ทั้งหมด) : 3.80x4.59 นิ้ว

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี

- ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 150 มิลลิแอมป์

- รีเลย์ 1 และรีเลย์ 2 สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไม่เกิน 500 วัตต์และทำงานอิสระต่อกัน

- สามารถตั้งเวลาได้สูงสุดรวม 20 โปรแกรม

- สามารถเลือกโหมดให้วงจรทำงานได้ถึง 4 โหมด คือ ไม่ทำงานวันอาทิตย์, ไม่ทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์, ทำงานทุกวันหรือทำงานอิสระก็ได้

- ในการตั้งโหมดอิสระสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ภายใน 1 สัปดาห์

- สามารถนำไปต่อกับ MX008 วงจรขับตัวเลขจัมโบ้แบบมัลติเพล็ก 4 หลัก เพื่อขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น

- เมื่อไฟดับนาฬิกายังเดินอยู่แต่ไม่แสดงที่ดิสเพลย์

- วงจรจะใช้กระแสประมาณ 16 มิลลิแอมป์ (ต่อแบตเตอรี่แบ็คอัพอยู่)


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน