MX050: ไฟกระพริบ DC 15 แอมป์ (ใช้มอสเฟต)

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX050
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

195 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.84 x 2.69 นิ้ว

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12-24 โวลท์ดีซี

- ใช้ได้กับหลอดไฟขนาดสูงสุด 15 แอมป์

- สามารถปรับความเร็วในการกระพริบได้

- อัตราส่วนในการกระพริบประมาณ 50:50%


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน