MX051: จุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 10-40 วัตต์

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX051
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

245 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.84 x 2.69 นิ้ว

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 9-14 โวลท์ดีซี

- เมื่อใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 10 วัตต์ ใช้กระแสสูงสุด 0.7 แอมป์ ที่ 12 โวลท์ดีซี

- เมื่อใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ ใช้กระแสสูงสุด 0.9 แอมป์ ที่ 12 โวลท์ดีซี

- เมื่อใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ ใช้กระแสสูงสุด 1.5 แอมป์ ที่ 12 โวลท์ดีซี

- สามารถใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดตั้งแต่ 10 วัตต์ ไปจนถึง 40 วัตต์

- วงจรทำงานที่ความถี่ 12 กิโลเฮิรตซ์

- สามารถนำไปใช้เป็นไฟแคมป์ปิ้ง, ปิกนิก, ใช้ในรถยนต์, ใช้ในเรือหรือเป็นไฟฉุกเฉินได้


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ