MX054: สวิตซ์รหัสดิจิตอล (1-10 หลัก)

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX054
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

540 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.56 x 3.98 นิ้ว

- ใฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กระแสสูงสุดประมาณ 80 มิลลิแอมป์

- สามารถกำหนดรหัสได้มากกว่า 1,000,000 รหัสไม่ซ้ำกัน

- สามารถตั้งฟังก์ชั่นการทำงานได้ 3 ลักษณะ คือ กดรหัสถูก วงจรทำงาน กดรหัสถูก วงจรหยุดทำงาน, กดปุ่มใดๆ ก็ได้ วงจรทำงาน กดรหัสถูก วงจรหยุดทำงาน และกดรหัสถูก วงจรทำงาน กดปุ่มใดๆ ก็ได้ วงจรหยุดทำงาน

- มีจุดเอาท์พุทที่สามารถควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ขนาด 12 โวลท์ดีซี 5 แอมป์

- มีจุดต่อ ALARM เพื่อต่ออุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ

- มี LED แสดงผลการทำงานของไฟเข้า,รีเลย์,ALARM และฟังก์ชั่นต่างๆ

- มี IC MEMORY เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลขณะไฟดับ โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่แบ็คอัพ

- สามารถเปิดปิดเสียงสัญญาณขณะกดปุ่มได้และมีสัญญาณเตือน เมื่อมีการกดรหัสถูกหรือผิด


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน