MX057: วงจรชาร์จแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 6V./12V. 0-2A

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX057
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

410 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.95 x 3.82 นิ้ว

- ใช้กับหม้อแปลงขนาด 15 โวลท์ 3 แอมป์

- สามารถปรับกระแสในการชาร์จได้ตั้งแต่ 150 มิลลิแอมป์ ไปจนถึง 2 แอมป์

- วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดทั้งชนิดน้ำและชนิดแห้ง

- เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว วงจรจะเข้าสู่การชาร์จแบบทริกเกิลชาร์จโดยอัตโนมัติ

- เมื่อต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว วงจรจะไม่สามารถทำงานได้

- มี LED แสดงผลในขณะทำงาน


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน