MX061: สวิตซ์เปิดไฟกลางคืนพร้อมตั้งเวลาปิด 1-12 ชั่วโมง

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX061
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

395 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.76x2.15 นิ้ว

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสประมาณ 50 มิลลิแอมป์

- ใช้สวิตซ์เพียงตัวเดียวในการควบคุมการทำงาน

- ใช้ LED 3 มม. จำนวน 6 ดวง ในการแสดงการตั้งเวลา

- มีการหน่วงเวลาเปืด ประมาณ 5 วินาที และหน่วงเวลาปิด เมื่อตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ตรวจจับแสงได้ประมาณ 5 วินาที

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 500 วัตต์


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน