MX062: สวิตซ์ตั้งเวลา 0-99 ชั่วโมง

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX062
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

495 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ :

บอร์ดแสดงผล 1.48 x 0.94 นิ้ว

บอร์ดควบคุม 1.48 x 3.17 นิ้ว

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสประมาณ 85 มิลลิแอมป์

- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที-99 ชั่วโมง โดยในการตั้งจะแบ่งเป็นชั่วโมง นาที และวินาที แยกเป็นอิสระต่อกัน

- มีสวิตซ์กดเริ่มนับกับหยุดนับเวลาและมีจุดต่อภายนอก เพื่อทริกให้วงจรเริ่มนับและหยุดนับเวลา

- มีเสียงเตือนเมื่อหมดเวลา

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 500 วัตต์


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน