MX066: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์ 12V/24V

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX066
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

485 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.85 x 1.59 นิ้ว

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี หรือ 24 โวลท์ดีซี (เลือกจั๊มเปอร์)

- สามารถควบคุมมอเตอร์ DC ขนาด 12/24 โวลท์ดีซี กระแสประมาณ 30 แอมป์

- ใช้หลักการ PWM (Pulse With Modulation) ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์

- ความถี่ทางด้านเอาท์พุท : 100 เฮิรตซ์

- สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ได้ตั้งแต่ 0-100%


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน