MX071: สวิตซ์สลับเปิด-ปิด 1 วินาที-9.59 ชั่วโมง 2 ช่อง

วงจรสลับเปิด-ปิดชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องตั้งเวลาเอนกประสงค์ หรือเป็นเครื่องตั้งเวลาสลับปิด-สลับเปิด เพื่อควบคุมวงจรอัตโนมัติ หรือนำไปต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการสลับการเปิด-ปิด เพื่อประหยัดพลังงาน

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX071
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

395 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรสลับเปิด-ปิดชุดนี้ เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องตั้งเวลาเอนกประสงค์ได้ เช่น ปิดไฟหน้าบ้าน, สวน, ระเบียงหน้าบ้าน หรือปิดพัดลม เป็นต้น หรือเป็นเครื่องตั้งเวลาสลับปิด-สลับเปิด เพื่อควบคุมวงจรอัตโนมัติ เช่น เครื่องกรองน้ำ, เครื่องหยอดน้ำยา, พัดลม, เตาอบ, มอเตอร์ที่ต้องการสลับขั้วตลอดเวลา หรือนำไปต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการสลับการเปิด-ปิด เพื่อประหยัดพลังงาน


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 65 มิลลิแอมป์

- สามารถตั้งโปรแกรมเวลาเปิดหรือปิดได้ 5 โปรแกรม

- สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้ตั้งแต่ 1 วินาที-9.59 ชั่วโมง

- สามารถต่อโหลดได้ไม่เกิน 1 แอมป์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 200 วัตต์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.23 x 4.01 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน