MX073: นาฬิกาจับเวลาขึ้นลง เพื่อการแข่งขัน และอุณหภูมิ 6 หลัก

วงจรนาฬิกาและจับเวลาชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาเพื่อใช้ในการแข่งขันต่างๆ ได้ นอกจากนั้นยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อแสดงอุณหภูมิในขณะนั้นได้อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX073
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

750 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนาฬิกาและจับเวลาชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาเพื่อใช้ในการแข่งขันต่างๆ ได้ นอกจากนั้นยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อแสดงอุณหภูมิในขณะนั้นได้อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 150 มิลลิแอมป์

- มีวงจรขับตัวเลขขนาดใหญ่ในตัว (ไม่เกิน 9 นิ้ว)

- มีโหมดการทำงาน 5 โหมด คือ โหมดแสดงเวลาปัจจุบัน, โหมดจับเวลาเดินหน้า (จับเวลาได้สูงสุด 23 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที), โหมดจับเวลาถอยหลัง (จับเวลาได้สูงสุด 23 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที), โหมดอุณหภูมิและโหมดแสดงเวลาปัจจุบันสลับกับอุณหภูมิ (แสดงสลับกันทุกๆ 5-25 วินาที)

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์

- มีจุดต่อแบตเตอรี่แบ็คอัพเพื่อทำให้เวลายังเดินอยู่เมื่อไฟดับแต่ตัวเลขจะไม่แสดง โดยสามารถใช้ถ่านกระดุม 3 โวลท์ หรือถ่าน AA จำนวน 2 ก้อน

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.70 x 3.90 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน