MX084: เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125 ํC พร้อมตัวขับ

MX084 เป็นวงจรที่นำไปใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ระหว่าง -55 ถึง 125 ํC นอกจากนั้นยังสามารถแสดงเสียงเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำตามระดับที่เรากำหนด

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX084
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

590 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

MX084 เป็นวงจรที่นำไปใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ระหว่าง -55 ถึง 125  ํC นอกจากนั้นยังสามารถแสดงเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำตามระดับที่เรากำหนด


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กระแส 70 มิลลิแอมป์

- สามารถขับวงจรตัวเลขของ MaxxTronic ได้สูงสุด 10 นิ้ว

- สามารถเลือกการเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำเกินที่ตั้งเอาไว้

- สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -55 ถึง 125 องศาเซลเซียส

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.98 x 3.00 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน