MX088: เครื่องนับจำนวน 6 หลัก พร้อมเซ็นเซอร์อินฟาเรด

วงจรนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้งานเกี่ยวกับการนับจำนวนสิ่งของหรือคน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น นับจำนวนคนเข้าห้อง, นับจำนวนสินค้า เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX088
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

650 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้งานเกี่ยวกับการนับจำนวนสิ่งของหรือคน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น นับจำนวนคนเข้าห้อง, นับจำนวนสินค้า เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กระแส 90 มิลลิแอมป์

- สามารถขับวงจรตัวเลขของ Maxx Tronic ได้สูงสุด 10 นิ้ว

- ใช้เซ็นเซอร์อินฟาเรด ในการตรวจจับวัตถุต่างๆ

- ระยะตรวจจับสูงสุด 6 เมตร (ตัวรับและตัวส่ง หันหน้าเข้าหากัน)

- ความเร็วในการตรวจจับ 0.5 วินาที ต่อครั้ง

- สามารถนับได้สูงสุด 999,999

- ค่าของการนับจะยังคงอยู่ แม้ไม่มีไฟเลี้ยงวงจร

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.55 x 4.45 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน