MX103: เปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง

วงจรเปิดไฟกลางคืนชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ไฟส่องทางเดินในเวลากลางคืน, ไฟประดับภายในห้อง เป็นต้น ซึ่งวงจรจะมีตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบแสงจากภายนอก เมื่อปิดไฟหรืออยู่ในที่มืด วงจรจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดพลังงาน

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX103
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

155 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเปิดไฟกลางคืนชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ไฟส่องทางเดินในเวลากลางคืน, ไฟประดับภายในห้อง เป็นต้น ซึ่งวงจรจะมีตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบแสงจากภายนอก เมื่อปิดไฟหรืออยู่ในที่มืด วงจรจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดพลังงาน นอกจากนั้น วงจรยังสามารถเพิ่มจำนวนของหลอด LED ได้ โดยใช้ชุดโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ รหัส MX104


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี- ขณะสแตนด์บาย วงจรจะกินกระแสประมาณ 2 มิลลิแอมป์

- ขณะทำงาน วงจรจะกินกระแสประมาณ 60 มิลลิแอมป์

- ใช้หลอด LED สีขาว จำนวน 12 ดวง และสามารถต่อขยายได้ โดยใช้ชุดโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ รหัส MX104

- มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง ทำให้วงจรทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่ออยู่ในที่มืด

- สามารถปรับความไวในการตรวจจับแสงของตัวเซ็นเซอร์ได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 1.56 x 2.90 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน