MX107: รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง

วงจรนี้เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยการใช้รีโมทย่าน UHF เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 ช่อง ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เปิด-ปิดไฟ, เปิด-ปิดพัดลม เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX107
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

595 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยการใช้รีโมทย่าน UHF เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 ช่อง ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เปิด-ปิดไฟ, เปิด-ปิดพัดลม เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสสูงสุด 15 มิลลิแอมป์

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุด 80 มิลลิแอมป์

- ใช้คลื่นย่าน UHF เป็นตัวกลางในการควบคุม

- สามารถควบคุมได้ไกลสุด 30 เมตร (ในที่โล่ง)

- สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 ช่อง

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง

- สามารถตั้งรูปแบบการทำงานได้ถึง 5 รุปแบบ ได้แก่ โหมดทำงาน, โหมดหยุดทำงาน, โหมดกดติดกดดับ, โหมดสลับการทำงาน และโหมดกดติดปล่อยดับ

- สามารถใช้กับรีโมทคอนโทรลไร้สายของ MX108 ได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.04 x 2.27 นิ้ว (ส่วนควบคุม)


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน