MX113: บันทึกเสียง 680 วินาที 8 ข้อความ พร้อมขยายเสียง 8 วัตต์

วงจรนี้เป็นวงจรบันทึกเสียงแบบดิจิตอล ซึ่งบันทึกเสียงเข้าไปเก็บไว้ภายในตัวไอซี เหมาะที่จะนำไปใช้บันทึกข้อความสั้นๆ แต่หลายข้อความ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปต่อกับชุดตรวจจับ เพื่อให้ข้อความเล่นอัตโนมัติ เช่น การโฆษณา, การต้อนรับ, ตู้บริจาค เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX113
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

550 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรบันทึกเสียงแบบดิจิตอล ซึ่งบันทึกเสียงเข้าไปเก็บไว้ภายในตัวไอซี วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้บันทึกข้อความสั้นๆ แต่หลายข้อความ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปต่อกับชุดตรวจจับ เพื่อให้ข้อความเล่นอัตโนมัติ เช่น การโฆษณา, การต้อนรับ, ตู้บริจาค เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสสูงสุด 20 มิลลิแอมป์

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุด 160 มิลลิแอมป์ ที่ลำโพง 8 โอห์ม 0.25 วัตต์

- สามารถบันทึกข้อความได้ 1-8 ข้อความ

- ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุด 680 วินาที

- สามารถเลือกแหล่งบันทึกสัญญาณได้จากไมค์หรือสัญญาณจากภายนอก

- มีวงจรขยายเสียง ขนาด 8 วัตต์ อยู่ภายในบอร์ด

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 2.00 x 4.29 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน