MX114: วงจรตู้บริจาคพูดได้ พร้อมชุดเซ็นเซอร์และขยายเสียง 8 วัตต์

วงจรนี้เป็นวงจรบันทึกเสียงที่มีตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน โดยถ้ามีวัตถุตัดผ่านเซ็นเซอร์ วงจรบันทึกเสียงก็จะทำการเล่นโดยอัตโนมัติ วงจรนี้สามารถนำไปติดตั้งได้ตามตู้บริจาคเพื่อกล่าวคำต่างๆ เช่น ขอบคุณหรือเสียงดนตรี เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX114
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

680 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรบันทึกเสียงที่มีตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน โดยถ้ามีวัตถุตัดผ่านเซ็นเซอร์ วงจรบันทึกเสียงก็จะทำการเล่นโดยอัตโนมัติ วงจรนี้สามารถนำไปติดตั้งได้ตามตู้บริจาคเพื่อกล่าวคำต่างๆ เช่น ขอบคุณหรือเสียงดนตรี เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสสูงสุด 30 มิลลิแอมป์

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุด 190 มิลลิแอมป์ ที่ลำโพง 8 โอห์ม 0.25 วัตต์

- ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุด 680 วินาที

- สามารถเลือกแหล่งบันทึกสัญญาณได้จากไมค์หรือสัญญาณจากภายนอก

- มีวงจรขยายเสียง ขนาด 8 วัตต์ อยู่ภายในบอร์ด

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 1.41 x 2.00 นิ้ว (ส่วนเซ็นเซอร์รับ)

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 0.44 x 2.00 นิ้ว (ส่วนเซ็นเซอร์ส่ง)

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 2.00 x 4.29 นิ้ว (ส่วนบันทึกเสียง)


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน