MX119: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว

วงจรเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชุดนี้ เป็นวงจรตรวจจับแบบอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ชุดกันขโมย, วงจรบันทึกเสียง และตัวเปิดปิดไฟอัตโนมัติ เมื่อเดินผ่าน เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX119
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

247 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวชุดนี้ เป็นวงจรตรวจจับแบบอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ชุดกันขโมย, วงจรบันทึกเสียง และตัวเปิดปิดไฟอัตโนมัติ เมื่อเดินผ่าน เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 5-12 โวลท์ดีซี

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสสูงสุดประมาณ 15 ไมโครแอมป์ ที่ 5 โวลท์ดีซี

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุดประมาณ 0.6 มิลลิแอมป์ ที่ 5 โวลท์ดีซี

- ระยะห่างในการตรวจจับ : สูงสุด 5 เมตร

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.55 x 2.12 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ