MX129: ควบคุมอุณหภูมิพร้อมตั้งเวลา 1-99 ชั่วโมง

วงจรควบคุมอุณหภูมิพร้อมตั้งเวลา 1-99 ชั่วโมง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เราต้องการได้ และยังสามารถตั้งเวลาให้วงจรทำงานตามเวลาที่เราต้องการได้อีกด้วย

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX129
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

450 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรควบคุมอุณหภูมิชุดนี้ เป็นวงจรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน เกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เราต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถตั้งเวลาให้วงจรทำงานตามเวลาที่เราต้อง การได้อีกด้วย เช่น ตู้อบไฟฟ้าที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 110 องศาเซสเซียส เป็นต้น


คุณสมบัติ

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 150 มิลลิแอมป์

- สามารถตั้งเวลาตัดการทำงานได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง

- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 1-110 องศาเซสเซียส

- มีรีเลย์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หลอดไฟ, ขดลวดความร้อน เป็นต้น

- รีเลย์แต่ละตัว สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 200 วัตต์ ที่ 220 โวลท์เอซี

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ (หน้าจอ) : 2.10 นิ้ว x 1.17 นิ้ว

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ (บอร์ดหลัก) : 2.10 นิ้ว x 4.16 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน