DIY-003: ชุดทดลอง Arduino Uno R3

ชุดทดลอง Arduino Uno R3 เป็นชุดทดลองที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมทั้งศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ ในชุดจะประกอบด้วยชุดเซ็นเซอร์แบบต่างๆ ให้ได้ศึกษากัน

แบบ: ชุดคิท DIY-003
สต๊อกคงเหลือ: สินค้าหมด!

1,800 บาท
ไม่รวมภาษี
This item is currently out of stock and can not be purchased.


ชุดทดลอง Arduino Uno R3 เป็นชุดทดลองที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมทั้งศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ ในชุดจะประกอบด้วยชุดเซ็นเซอร์แบบต่างๆ ให้ได้ศึกษากัน ทำให้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย


รายละเอียดสินค้า

ภายในชุดจะประกอบไปด้วย

1. บอร์ด Arduino UNO R3 จำนวน 1 ชุด
 
2. สาย USB จำนวน 1 เส้น

3. สายไฟ จำนวน 1 เส้น
 
4. Breadboard จำนวน 1 ชุด
 
5. หลอดไฟ LED ขนาด 5 มม. สีแดง จำนวน 5 ตัว
 
6. หลอดไฟ LED ขนาด 5 มม. สีเหลือง จำนวน 5 ตัว
 
7. หลอดไฟ LED ขนาด 5 มม. สีเขียว จำนวน 5 ตัว
 
8. ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม จำนวน 20 ตัว
 
9. ตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม จำนวน 10 ตัว
 
10. เซ็นเซอร์ LDR จำนวน 3 ตัว
 
11. สวิตซ์กดติดปล่อยดับ จำนวน 5 ตัว
 
12. เซ็นเซอร์ตัวจับการเอียง จำนวน 2 ตัว

13. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10 กิโลโอห์ม จำนวน 1 ตัว
 
14. ตัวรับสัญญาณอินฟาเรด จำนวน 1 ตัว
 
15. ตัวส่งอินฟาเรด จำนวน 1 ตัว
 
16. ไอซีวัดอุณหภูมิ LM35 จำนวน 1 ตัว
 
17. ไอซี เบอร์ 74HC595 จำนวน 1 ตัว
 
18. ลำโพง PIZZO BUZZER จำนวน 1 ตัว
 
19. ลำโพง DYNAMIC BUZZER จำนวน 1 ตัว
 
20. หน้าจอ 7'SEGMENT แบบ 1 หลัก จำนวน 1 ตัว
 
21. หน้าจอ 7'SEGMENT แบบ 4 หลัก จำนวน 1 ตัว
 
22. หน้าจอแบบ Matrix 8x8 จำนวน 1 ตัว
 
23. หน้าจอ LCD ขนาด 16x2 จำนวน 1 ตัว
 
24. คีย์บอร์ด ขนาด 4x4 จำนวน 1 ตัว
 
25. โมดูลรีเลย์ 1 ช่อง จำนวน 1 ตัว
 
26. จอยสติ๊กโมดูล จำนวน 1 ตัว
 
27. โมดูล RTC จำนวน 1 ตัว
 
28.โมดูลรับเสียง จำนวน 1 ตัว
 
29. โมดูลหลอด LED 3 สี จำนวน 1 ตัว
 
30. บอร์ดไดร์มอเตอร์ Stepper จำนวน 1 ตัว
 
31. มอเตอร์ Stepper จำนวน 1 ตัว
 
32. เซอร์โว จำนวน 1 ตัว
 
33. บอร์ดโมดูลวัดความชื้นและอุณหภูมิ จำนวน 1 ตัว
 
34. โมดูลตรวจจับน้ำ จำนวน 1 ตัว
 
35. รีโมทอินฟาเรด จำนวน 1 ตัว
 
36.ชุด RFID (โมดูลรับ, พวงกุญแจ,การ์ด) จำนวน 1 ตัว
 
37.สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน 1 ตัว
 

สินค้าคล้ายกัน