1223FK: ไฟวิ่งวงกลม 3 จังหวะ LED 7 ดวง

วงจรไฟวิงวงกลม 3 จังหวะ LED 7 ดวง ใช้ทรานซิสเตอร์ 3 ตัว เชือมต่อเพื่อสร้างความถี่ในการกระพริบของ LED 7 ดวง ให้มีลักษณะ ติด-ดับ สลับกันเป็น 3 จังหวะ และจะปรากฏไฟวิ่งเป็นวงกลมตามการวางตำแหน่งของ LED 7 ดวง

แบบ: ชุดคิทไม่ต้องบัดกรี 1223FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

157 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟวิงวงกลม 3 จังหวะ LED 7 ดวง ใช้หลักการทำงานของวงจร Astable Multi Vibration โดยใช้ทรานซิสเตอร์ 3 ตัว เชือมต่อเพื่อสร้างความถี่ในการกระพริบของ LED 7 ดวง ให้มีลักษณะ ติด-ดับ สลับกันเป็น 3 จังหวะ และจะปรากฏไฟวิ่งเป็นวงกลมตามการวางตำแหน่งของ LED 7 ดวง


ข้อมูลทางเทคนิค

- ใช้ไฟเลี้ยง 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสขณะทำงาน 47 mA.

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 2.2 x 2.5 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิทไม่ต้องบัดกรี

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ