127FA: รูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ 10 ดวง พร้อมบัซเซอร์

วงจรรูเล็ตจัดเป็นเกมส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรากดสวิตซ์ LED จะติดเรียงกันไปทีละดวงวนไปรอบๆ พร้อมกับมีเสียงออกทางลำโพง LED จะค่อยๆ วิ่งช้าลงจนกระทั่งหยุดลงที่ LED ดวงใดดวงหนึ่ง สักครู่จึงจะดับลง ซึ่งการเล่นแต่ละครั้ง LED จะไม่หยุดที่ดวงใดดวงหนึ่งเสมอไป

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 127FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

200 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรรูเล็ตจัดเป็นเกมส์ชนิดหนึ่งซึ่งจะให้เล่นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ โดยการกำหนดตัวเลขให้กับ LED แต่ละดวง ตั้งแต่ 0-9 เมื่อเรากดสวิตซ์ LED จะติดเรียงกันไปทีละดวงวนไปรอบๆ พร้อมกับมีเสียงออกทางลำโพง LED จะค่อยๆ วิ่งช้าลงจนกระทั่งหยุดลงที่ LED ดวงใดดวงหนึ่ง สักครู่จึงจะดับลง ซึ่งการเล่นแต่ละครั้ง LED จะไม่หยุดที่ดวงใดดวงหนึ่งเสมอไปเพื่อให้คล้ายกับรูเล็ตของจริง


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 30 มิลลิแอมป์ ที่ 9 โวลท์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.20x2.45 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน