133FA: ไฟดิสโก้ LED 6 ดวง

ไฟดิสโก้ LED 6 ดวงชุดนี้ จัดเป็นวงจรไฟประดับอีกชนิดหนึ่งที่ให้ความสวยงามไม่น้อย โดยมี LED สีแดงและสีเขียววางสลับกันไป หรืออาจดัดแปลงวางตำแหน่ง LED ใหม่ให้แตกต่างออกไป แล้วแต่จะเห็นว่าสวยงาม

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 133FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

66 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟดิสโก้ LED 6 ดวงชุดนี้ จัดเป็นวงจรไฟประดับอีกชนิดหนึ่งที่ให้ความสวยงามไม่น้อยทีเดียว สำหรับการประกอบนั้น หากจะให้สวยงามแปลกตา ควรจะใช้ LED สีแดงและสีเขียว สีละ 3 ดวง โดยอาจวาง LED ในลักษณะแถวบนเป็น เขียว แดง เขียว และแถวล่างเป็น แดง เขียว แดง หรืออาจดัดแปลงวางตำแหน่ง LED แตกต่างจากนี้ก็ได้ แล้วแต่จะเห็นว่าสวยงาม


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 30-57 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์: 1.17 x 1.39 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ