137FA: เกมส์ทดสอบความไว (3 ตำแหน่ง)

เกมส์ทดสอบความไวเป็นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินปัญหาบางอย่าง เช่น รายการโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันการตอบปัญหา ใครกดสวิตซ์ก่อน ดวงไฟของคนนั้นก็สว่าง แสดงว่าคนนั้นจะได้ตอบปัญหาก่อน และคนอื่นจะกดสวิตซ์อย่างไรก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 137FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

80 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเกมส์ทดสอบความไวคือวงจรอิเล็กทรอนิคส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินปัญหาบางอย่าง เช่น รายการโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันการตอบปัญหา ใครกดสวิตซ์ก่อน ดวงไฟของคนนั้นก็สว่าง แสดงว่าคนนั้นจะได้ตอบปัญหาก่อน และคนอื่นจะกดสวิตซ์อย่างไรก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นต้น สำหรับวงจรเกมส์ทดสอบความไวนี้สามารถเล่นได้ 2-3 คน เท่านั้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 10 มิลลิแอมป์

- มี LED แสดงผล บอกให้ทราบว่าใครกดสวิตซ์ก่อน

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.34 x 1.66 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ