144FA: วงจรไฟวิ่ง 6 โปรแกรม 12 โวลท์ 100 วัตต์

วงจรไฟวิ่ง 6 โปรแกรมชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้กับไฟ 12 โวลท์ดีซี โดยมีสวิตซ์เป็นตัวปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นในการวิ่งของหลอดไฟได้ 6 แบบ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 144FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

280 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟวิ่ง 6 โปรแกรมชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้กับไฟ 12 โวลท์ดีซี โดยมีสวิตซ์เป็นตัวปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นในการวิ่งของหลอดไฟได้ 6 แบบ คือ

แบบที่ 1 วิ่งจากดวงที่ 1 ถึงดวงที่ 4 แล้ววิ่งจากดวงที่ 4 วนกลับไปดวงที่ 1 ใหม่ จากนั้นจะติดหมด

แบบที่ 2 วิ่งจากดวงที่ 1 ถึงดวงที่ 4 จากนั้นจะติดหมด

แบบที่ 3 จะมีลักษณะเป็นไฟกระพริบสลับกันระหว่างดวงที่ 1, 3 และดวงที่ 2, 4

แบบที่ 4 วิ่งจากดวงที่ 1 ถึงดวงที่ 4 แล้ววิ่งจากดวงที่ 4 วนกลับไปที่ดวงที่ 1 ใหม่

แบบที่ 5 วิ่งจากดวงที่ 1 ถึงดวงที่ 4 แล้ววิ่งจากดวงที่ 4 กลับไปดวงที่ 1 ใหม่ จากนั้นจะดับหมด

แบบที่ 6 วิ่งจากดวงที่ 1 ถึงดวงที่ 4 แล้วเริ่มวิ่งจากดวงที่ 1 ใหม่


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 10 แอมป์ (ขณะโหลดติด หมด ที่โหลด 25 วัตต์ต่อช่อง)

- สามารถต่อหลอดไฟได้สูงสุดช่องละ 25 วัตต์ จำนวน 4 ช่อง รวม 100 วัตต์

- สามารถเลือกรูปแบบในการวิ่งได้ 6 รูปแบบ

- มีตัวปรับความเร็วในการกระพริบของไฟ

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.44 x 2.68 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน