145FA: เกมส์ทดสอบสมาธิ

เกมส์ทดสอบสมาธิเป็นวงจรที่อาศัยวงจรพื้นฐานนำมาสร้างเป็นเกมส์ โดยในการเล่นเกมส์นี้ผู้เล่นจะต้องนำพาบ่วงโลหะที่คล้องอยู่ในเส้นลวดไม่ให้ไปโดนกัน จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเส้นชัยโดยที่ตัววงจรไม่ดังเลยก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 145FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

115 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

เกมส์ทดสอบสมาธิเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่อาศัยวงจรพื้นฐานนำมาสร้างเป็นเกมส์ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสร้างสมาธิให้ตัวผู้เล่นเอง โดยในการเล่นเกมส์นี้ผู้เล่นจะต้องนำพาบ่วงโลหะที่คล้องอยู่ในเส้นลวดไม่ให้ไปโดนกัน จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเส้นชัยโดยที่ตัววงจรไม่ดังเลยก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.19 x 1.12 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ