149FA: วงจรไฟวิ่งชี้ทิศทาง LED 21 ดวง

ไฟวิ่งชี้ทิศทางชุดนี้เป็นวงจรไฟวิ่งที่จัดให้ตัว LED วางอยู่ในรูปของลูกศร โดยในการกระพริบให้เป็นรูปลูกศรจะกระพริบอยู่ 3 จังหวะด้วยกัน วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น นำไปประดับเพื่อความสวยงาม, นำไปใช้เป็นไฟชี้ทางเข้าออก เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 149FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

155 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟวิ่งชี้ทิศทางชุดนี้เป็นวงจรไฟวิ่งที่จัดให้ตัว LED วางอยู่ในรูปของลูกศร โดยในการกระพริบให้เป็นรูปลูกศรจะกระพริบอยู่ 3 จังหวะด้วยกัน วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น นำไปประดับเพื่อความสวยงาม, นำไปใช้เป็นไฟชี้ทางเข้าออก หรือไฟเลี้ยวในรถยนต์ เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 70-120 มิลลิแอมป์

- มีตัวปรับความเร็วในการกระพริบ

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.84 x 2.12 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน