151FA: ไฟวิ่ง LED 2 ทิศทาง 35 จุด

ไฟวิ่ง LED 2 ทิศทาง 35 จุด ชุดนี้ เป็นวงจรไฟวิ่งที่ใช้ตัว DISPLAY แบบแมกทริกซ์ โดยการกระพริบจะมีลักษณะเป็นแถวแนวตั้งวิ่งกระจายออกไป ซึ่งการการะพริบจะมีอยู่ 3 จังหวะด้วยกัน

แบบ: 151FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

110 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ไฟวิ่ง LED 2 ทิศทาง 35 จุด ชุดนี้ เป็นวงจรไฟวิ่งที่ใช้ตัว DISPLAY แบบแมกทริกซ์ โดยในการกระพริบจะมีลักษณะเป็นแถวแนวตั้งวิ่งกระจายออกไป ซึ่งการกระพริบจะมีอยู่ 3 จังหวะด้วยกัน วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น นำไปประดับเพื่อความสวยงาม เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 40-70 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์: 1.67 x 3.06 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งานสินค้าคล้ายกัน