164FK: ไฟแฟลชปรับความเร็วได้ (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลชปรับความเร็วได้เป็นวงจรไฟกระพริบชนิดหนึ่งที่นิยมนำไปติดตั้งในดิสโก้เธคหรือตามร้านค้าต่างๆ เป็นไฟกระพริบตกแต่งให้สวยงาม สำหรับไฟแฟลชที่สามารถปรับความไวของการกระพริบได้

แบบ: ชุดคิท 164FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

248 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ไฟแฟลชปรับความเร็วได้เป็นวงจรไฟกระพริบชนิดหนึ่งที่นิยมนำไปติดตั้งในดิสโก้เธคหรือตามร้านค้าต่างๆ เป็นไฟกระพริบตกแต่งให้สวยงาม สำหรับไฟแฟลชที่สามารถปรับความไวของการกระพริบได้


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลท์เอซี

- สามารถปรับความเร็วในการกระพริบได้

- มีจุดต่อสวิตซ์ เพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้ทันที

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.98 x 2.79 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ