166FA: ไฟแฟลชทำงานด้วยแสง (หลอดแฟลชตรง)

ไฟแฟลชทำงานด้วยแสงชุดนี้เป็นวงจรไฟแฟลชอีกชนิดหนึ่ง โดยจะอาศัยแสงเป็นตัวช่วยในการทำงาน เมื่อมีแสงมากระทบที่ตัวตรวจจับแสง (Photo transistor) ไฟแฟลชก็จะติดสว่างขึ้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 166FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

295 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ไฟแฟลชทำงานด้วยแสงชุดนี้เป็นวงจรไฟแฟลชอีกชนิดหนึ่ง โดยจะอาศัยแสงเป็นตัวช่วยในการทำงาน เมื่อมีแสงมากระทบที่ตัวตรวจจับแสง (Photo transistor) ไฟแฟลชก็จะติดสว่างขึ้น จากหลักการดังกล่าวจึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่น การถ่ายภาพ เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลท์เอซี

- สามารถปรับความไวในการตรวจจับแสงได้

- มีจุดต่อสวิตซ์ เพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้ทันที

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.15x 2.26 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน