168FK: ไฟกระพริบเตือนห้ามสูบบุหรี่

ไฟกระพริบเตือนห้ามสูบบุหรี่เป็นวงจรที่มีขนาดเล็ก สามารถนำไปติดในที่ต่างๆ หรือบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยวงจรจัดให้ LED มีลักษณะเหมือนป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ ในส่วนของตัวบุหรี่ที่บริเวณปลายจะจัดให้ LED มีการกระพริบพร้อมกับมีควัน โดยใช้ LED วางในลักษณะของควัน

แบบ: ชุดคิท 168FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

220 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ไฟกระพริบเตือนห้ามสูบบุหรี่ เป็นวงจรที่มีขนาดเล็ก สามารถนำไปติดในที่ต่างๆ หรือบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยวงจรจัดให้ LED มีลักษณะเหมือนป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ ในส่วนของตัวบุหรี่ที่บริเวณปลายจะจัดให้ LED มีการกระพริบพร้อมกับมีควัน โดยใช้ LED วางในลักษณะของควัน


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 80 มิลลิแอมป์ ที่ 9VDC

- ใช้ LED ขนาด 5 มม. 38 ดวงและขนาด 3 มม. 8 ดวง

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.54 x 3.50 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ