183FA: ไฟกระพริบ LED ประหยัดพลังงาน

วงจรไฟกระพริบแบบประหยัดพลังงาน จะมีตัวเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจจับแสง ถ้าบริเวณนั้นมืด ไฟก็จะกระพริบเป็นจังหวะ ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นวงจรไฟนำทางเพื่อเปิดสวิตซ์ไฟในเวลากลางคืน หรือทำเป็นวงจรเตือนด้านหลังรถจักรยาน เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

69 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟกระพริบแบบประหยัดพลังงาน โดยวงจรจะมีตัวเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจจับแสง ถ้าบริเวณนั้นมืด ไฟก็จะกระพริบเป็นจังหวะ ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นวงจรไฟนำทางเพื่อเปิดสวิตซ์ไฟในเวลากลางคืน หรือทำเป็นวงจรเตือนด้านหลังรถจักรยาน เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี (CR2032 ไม่รวมในชุด)

- ระยะเวลาใช้งานประมาณ 1,200 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง)

- ความถี่ในการกระพริบ 0.5 วินาที

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.42 x 1.49 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน