186FA: เทียนอิเล็กทรอนิกส์ เป่าดับ

วงจรชุดนี้เป็นวงจรไฟกระพริบที่มีลักษณะการกระพริบคล้ายกับเปลวเทียน ที่พิเศษคือ เราสามารถเป่าเทียนให้ดับได้

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 186FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

85 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรชุดนี้เป็นวงจรไฟกระพริบที่มีลักษณะการกระพริบคล้ายกับเปลวเทียน ที่พิเศษคือ เราสามารถเป่าเทียนให้ดับได้


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟตรงขบาด 3 โวลท์

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 15 มิลลิแอมป์

- ใช้ LED สีเหลือง จำนวน 1 ดวง

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.43 x 1.13 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ