187FK: ไฟกระพริบ LED RGB

วงจรชุดนี้เป็นวงจรไฟกระพริบอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากไฟกระพริบทั่วไป คือ วงจรนี้จะใช้ LED แบบพิเศษ ซึ่งภายในตัว LED จะมีสีทั้งหมด 3 สีในตัวเดียวกัน คือ สีแดง สีเขียว และ สีน้ำเงิน ลักษณะการติดสามารถแสดงสีได้ทั้งหมด 7 สี กระพริบแบบสลับสีไปมา

แบบ: ชุดคิท 187FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

95 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรชุดนี้เป็นวงจรไฟกระพริบอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากไฟกระพริบทั่วไป คือ วงจรนี้จะใช้ LED แบบพิเศษ ซึ่งภายในตัว LED จะมีสีทั้งหมด 3 สีในตัวเดียวกัน คือ สีแดง สีเขียว และ สีน้ำเงิน ลักษณะการติดสามารถแสดงสีได้ทั้งหมด 7 สี กระพริบแบบสลับสีไปมา ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนำไปศึกษาการผสมสี และวงจรนี้ยังมีจุดต่อสำหรับโมดูล LED RGB เพื่อเป็นไฟประดับในงานเทศการต่างๆ ได้อีกด้วย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟตรงขนาด 9-12 โวลท์

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 80 มิลลิแอมป์ ที่ 9 โวลท์ (หลอด LED)

- สามารถปรับความเร็วในการกระพริบสลับสีได้

- ใช้ได้กับ LED RGB ทั้งแบบหลอด 1 ดวง และแบบโมดูล 1 แถว

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.14x1.56 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ