190FA: เซียมซีอิเล็กทรอนิกส์

วงจรนี้เป็นวงจรสุ่มตัวเลขที่ทำงานคล้ายกับการเสี่ยงเซียมซี โดยใช้การกดปุ่มแทนการเขย่า และมีตัวเลขพร้อมเสียงดังที่ลำโพงบัซเซอร์อีกด้วย วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นวงจรเสี่ยงเซียมซีแทนการเขย่าได้

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 190FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

255 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรสุ่มตัวเลขที่ทำงานคล้ายกับการเสี่ยงเซียมซี โดยใช้การกดปุ่มแทนการเขย่า และมีตัวเลขพร้อมเสียงดังที่ลำโพงบัซเซอร์อีกด้วย วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นวงจรเสี่ยงเซียมซีแทนการเขย่าได้


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุดประมาณ 25 มิลลิแอมป์

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสประมาณ 6 มิลลิแอมป์ (หน้าจอติด)

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสประมาณ 0.01 มิลลิแอมป์ (หน้าจอดับ)

- สามารถเลือกจำนวนการสุ่มได้ตั้งแต่ 1-99

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.87 x 3.42 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน