192FA: เกมส์หัวก้อย ระบบสั่นสะเทือน

วงจรเกมส์หัวก้อยชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้เล่นกันในยามว่าง เพียงแค่เขย่าวงจร LED ทั้ง 2 ดวงก็จะติดสลับกันไปมาด้วยความเร็วสูง เมื่อหยุดเขย่า ไฟ LED ก็จะติดช้าลงจนกระทั่งหยุดที่ดวงใดดวงหนึ่ง คล้ายกับการเล่นโยนหัวก้อย

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 192FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

95 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเกมส์หัวก้อยชุดนี้เป็นวงจรเครื่องเล่นชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้เล่นกันในยามว่างได้เพลิดเพลินดีพอสมควร การเล่นก็ไม่ยาก เพียงแค่เขย่าวงจร LED ทั้ง 2 ดวงก็จะติดสลับกันไปมาด้วยความเร็วสูง เมื่อหยุดเขย่า ไฟ LED ก็จะติดช้าลงจนกระทั่งหยุดที่ดวงใดดวงหนึ่ง ซึ่งการเขย่าในแต่ละครั้งมันจะไม่หยุดที่ดวงใดดวงหนึ่งเสมอไป จึงคล้ายกับการเล่นโยนหัวก้อย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.88 นิ้ว x 1.42 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน