238FK: กริ่งสองเสียง (ติ่งต่อง) พร้อมลำโพง

กริ่งสองเสียง (ติ่งต่อง) พร้อมลำโพง เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง การทำงานของเครื่องนี้คือ เมื่อเรากดสวิตซ์แล้วปล่อยสวิตซ์ วงจรจะเริ่มทำงานโดยจะมีเสียงออกลำโพง

แบบ: ชุดคิท 238FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

84 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

กริ่งสองเสียง (ติ่งต่อง) พร้อมลำโพง เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง การทำงานของเครื่องนี้คือ เมื่อเรากดสวิตซ์แล้วปล่อยสวิตซ์ วงจรจะเริ่มทำงานโดยจะมีเสียงออกลำโพง


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 60 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์: 0.99 x 1.06 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ