240FA: ออดอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลำโพง

ออดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลำโพง เป็นวงจรออดขนาดเล็กที่ให้เสียงดังพอประมาณ อุปกรณ์ทั้งหมดถูกออกแบบไว้บนแผ่นปริ้นท์แผ่นเดียว ประกอบง่าย เหมาะที่จะนำไปติดตั้งตามบ้านหรือห้องพัก

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 240FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

49 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ออดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลำโพง เป็นวงจรออดขนาดเล็กที่ให้เสียงดังพอประมาณ วงจรนี้มีจุดที่น่าสนใจคือ อุปกรณ์น้อย อุปกรณ์ทั้งหมดถูกออกแบบไว้บนแผ่นปริ้นท์แผ่นเดียว จึงประกอบได้ง่ายและเหมาะที่จะนำไปติดตั้งตามบ้านหรือห้องพัก


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 105 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์: 1.02 x 1.06 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน